Classificació

 Aquesta classificació és completament personal i subjectiva. Basada en els meus propis gustos i les meves opinions personals. Del 5 al 10 sobre una puntuació de 10; no crec que suspengui mai cap pel·lícula ressenyada en el blog ja sigui només per a valorar tot el treball que comporta elaborar qualsevol pel·lícula per a que li arribi a l'espectador. 


  • 5 sobre 10: Suficient. Pel·lícula molt justa i que no m'ha agradat gaire ja sigui per a qualsevol raó que s'explicarà a cada ressenya corresponent. 
  • 6 sobre 10: Bé. Pel·lícula que m'agrada però que pel sigui trobo millorable o que potser ha quedat antiquada amb el pas dels anys. 
  • 7 sobre 10: Notable. Pel·lícula que m'agrada. Segurament la majoria de les pel·lícules del blog es trobaran amb aquesta puntuació. 
  • 8 sobre 10: Notable alt. Pel·lícula que m'agrada molt. També formen part de la majoria de les ressenyes del blog. (Són films que reveig sovint.) 
  • 9 sobre 10: Excel·lent. Pel·lícules que realment m'han marcat i que m'agraden moltíssim, les quals el primer cop que les vaig acabar de veure volia tornar a veure-les a l'instant. 
  • 10 sobre 10: Simplement PERFECTE. Pel·lícula realment excel·lent i que trobo sense cap defecte.